Lekarz powinien sprawdzić, czy nie występują u Ciebie objawy otitis externa. Może on również polecić specjalistę, jeśli uważasz, że masz tę chorobę. Podczas leczenia należy unikać wkładania przedmiotów do kanału słuchowego, ponieważ może to uszkodzić wrażliwą skórę. Zaleca się również noszenie czepków kąpielowych i zatyczek do uszu. Unikaj wnikania do uszu wody i mydła. Może to prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.

Objawy

Leczenie zapalenia ucha środkowego zależy od lokalizacji infekcji. Jeśli nie jest leczone, bakterie z infekcji mogą rozprzestrzenić się na okoliczne obszary, w tym części czaszki i mózgu – cytat ten jest konsekwencją analiz redakcji strony xfitnessclub.pl. Najpoważniejszym powikłaniem zapalenia ucha środkowego jest ostre zapalenie wyrostka sutkowego, czyli bakteryjne zakażenie kości wyrostka sutkowego. Nieleczona infekcja może prowadzić do trwałego ubytku słuchu i opóźnienia mowy.

Istnieją dwa różne rodzaje zapalenia ucha: otitis externa i otitis media. Pierwszy typ obejmuje zapalenie w zewnętrznej części ucha, zwane zapaleniem ucha zewnętrznego. Drugi typ dotyka ucha środkowego i nazywa się zapaleniem ucha środkowego.

Lekarz zwróci uwagę na oznaki i objawy otitis externa i określi, czy jest to zakażenie bakteryjne czy grzybicze. Jeśli stan ten pozostanie nieleczony, ból i stan zapalny będą się nasilać. W większości przypadków, ten stan jest łagodny. Ale jeśli nadal się pogarsza, stan ten może być oznaką innej choroby podstawowej.

Antybiotykowe krople do uszu mogą pomóc w wyleczeniu infekcji. Niektórzy lekarze zalecają również stosowanie urządzenia ssącego do czyszczenia ucha. W ciężkich przypadkach infekcja może prowadzić do powikłań, takich jak zespół Reye’a. Jednak w większości przypadków leczenie otitis externa jest skuteczne.

Objawy otitis externala obejmują ból ucha i obrzęk ucha środkowego. Bolesne ucho może prowadzić do przejściowej utraty słuchu. Zapaleniu ucha środkowego towarzyszy również gorączka. Większość dzieci, które mają zapalenie ucha, doświadcza niektórych lub wszystkich tych objawów.

Leczenie

Leczenie zapalenia ucha rozpoczyna się od diagnozy i oceny podstawowej infekcji. W przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego często przepisywane są antybiotyki. Jeśli zapalenie nie reaguje na antybiotyki, można wykonać zabieg chirurgiczny, taki jak myringotomia, aby usunąć płyn i wyizolować patogen. Ponadto można podawać niesteroidowe leki przeciwzapalne w celu kontroli bólu.

AOM jest poważnym zakażeniem ucha środkowego. Może dotyczyć osób w każdym wieku, ale najczęściej występuje u małych dzieci. Może powodować ból ucha i pogorszenie słuchu. W niektórych przypadkach może dojść do perforacji błony bębenkowej i wypływu płynu. W ciężkich przypadkach może również wystąpić ropny otorrhea. W większości przypadków leczenie przeciwbakteryjne powoduje ustąpienie zakażenia.

Rozpoznanie ostrego zapalenia ucha środkowego wymaga oceny objawów występujących u dziecka. Najczęstszym objawem jest otalgia, ale u wielu dzieci występują również niespecyficzne objawy utrudniające rozpoznanie. Do innych objawów należą: ból ucha, ból głowy, zaburzenia snu, złe karmienie i anoreksja. Często, zwłaszcza u młodszych dzieci, występuje niewielka gorączka. Należy wykonać badania laboratoryjne, aby wykluczyć inne schorzenia.

Ostre zapalenie ucha środkowego jest często leczone w warunkach ambulatoryjnych, ale ważne jest, aby leczyć je szybko, aby uniknąć powikłań. Najlepszym podejściem do leczenia tego stanu jest podejście wielodyscyplinarne, obejmujące lekarzy, członków rodziny i patologów mowy. Wcześniejsza diagnoza zmniejsza ryzyko powikłań i poprawia wyniki leczenia.

Zakażenia ucha środkowego są powszechnie wywoływane przez różne patogeny. Większość danych dotyczących ostrego zapalenia ucha środkowego pochodzi z badań przeprowadzonych u dzieci. Jednak epidemiologia ostrego zapalenia ucha środkowego u dorosłych jest podobna do tej w populacji dziecięcej. W badaniu przeprowadzonym w 1991 roku wśród 34 dorosłych z AOM najczęstszymi zidentyfikowanymi patogenami były S. pneumoniae i paciorkowiec grupy A.

Podstawowe leczenie ostrego zapalenia ucha polega na opanowaniu objawów i usunięciu resztek z przewodu słuchowego zewnętrznego. Leczenie zaburzenia może również obejmować antybiotyki lub zabieg chirurgiczny w celu usunięcia nadmiaru płynu.

Diagnostyka

Diagnostyka różnicowa przewlekłego zapalenia ucha środkowego obejmuje wykrycie tympanosklerozy, czyli trwałej zmiany w błonie bębenkowej, która występuje po przewlekłym zapaleniu ucha środkowego. Objawy tego stanu obejmują ubytki kostne kosteczek słuchowych i tkankę ziarnistą. Błona tympaniczna może ulec perforacji, stać się gruba i przylegać do strzemiączka lub siekacza, co powoduje zatarcie przestrzeni ucha środkowego.

Ostre zapalenie ucha środkowego to ostry proces infekcyjny, w wyniku którego dochodzi do zapalenia ucha środkowego i zakażenia płynu ucha środkowego. Stan ten jest zwykle poprzedzony infekcją układu oddechowego. Infekcję wywołuje wirus lub bakteria, która wdziera się do przestrzeni ucha środkowego i powoduje zatrzymanie płynu. Może trwać od kilku dni do kilku miesięcy. W ciężkich przypadkach mogą być przepisane antybiotyki.

Ostre zapalenie ucha środkowego powoduje zaczerwienienie, obrzęk i ból. Płyn jest uwięziony za błoną bębenkową i może powodować gorączkę oraz utratę słuchu. W przewlekłym zapaleniu ucha środkowego płyn i ropa gromadzą się z czasem.

Ostre zapalenie ucha może przejść w przewlekłe zapalenie ucha środkowego, jeśli płyn nie ustępuje. Płyn nadal się gromadzi i może prowadzić do nowych infekcji ucha, jeśli nie jest leczony. Ponadto, uporczywe zapalenie ucha środkowego może doprowadzić do powstania otworu w błonie bębenkowej.

Rozpoznanie ostrego zapalenia ucha środkowego jest niezbędne do prawidłowego leczenia. Jeśli pacjent ma w wywiadzie chorobę nowotworową, immunosupresję lub napromienianie, prawidłowe rozpoznanie jest kluczowe, aby zapobiec niepotrzebnej antybiotykoterapii. Prezentacja kliniczna i badanie otoskopowe są ważne w ustaleniu właściwego rozpoznania.

Badanie lekarskie i badanie przedmiotowe zostaną przeprowadzone przez otolaryngologa (lekarza zajmującego się uszami, nosem i gardłem). Do tych badań powszechnie stosuje się otoskop oświetlony i otoskop pneumatyczny. Otoskop może być również stosowany w celu sprawdzenia, czy za błoną bębenkową znajduje się płyn. Otoskop może również wykryć zmiany w ciśnieniu w uchu środkowym.

Długoterminowe skutki

Długoterminowe skutki zapalenia ucha mogą być bardzo poważne. Nawet jeśli infekcja jest leczona antybiotykami, objawy mogą utrzymywać się do 6 tygodni. Infekcje te mogą wpływać na zdolność słyszenia, dlatego lekarz pierwszego kontaktu może zalecić wizytę u specjalisty. Należy również unikać używania przedmiotów w uszach, ponieważ mogą one uszkodzić wrażliwą skórę kanału słuchowego. Ponadto, jeśli zamierzasz przebywać w wodzie przez dłuższy czas, powinieneś nosić zatyczkę do uszu lub czepek kąpielowy. Unikaj również wlewania do uszu mydła lub wody, gdyż może to prowadzić do poważniejszych powikłań.

Istnieje wiele powikłań wynikających z zapalenia ucha środkowego, w tym uszkodzenie błony bębenkowej. Przewlekłe zapalenie ucha może również wpływać na zdolność słyszenia mowy i może upośledzać rozwój języka. W jednym z badań porównano wpływ zapalenia ucha na dzieci z historią zapalenia ucha środkowego z dziećmi bez historii zapalenia ucha. Badacze stwierdzili, że dzieci z zapaleniem ucha środkowego przed 2 rokiem życia miały znaczne upośledzenie zdolności poznawczych, w tym obniżenie umiejętności werbalnych.

Dzieci z zapaleniem ucha środkowego mogą doświadczać ubytku słuchu przez wiele lat. Infekcja może również doprowadzić do powstania dziury w błonie bębenkowej. Nawet po ustąpieniu zakażenia dzieci są podatne na nowe infekcje ucha. Dzieci poniżej drugiego roku życia są narażone na rozwój tej choroby, a wiele z nich ma więcej niż jeden epizod przed osiągnięciem dorosłości.

Podobne tematy